چند نکته در مورد مهد ها

تربیتی...اموزشی....سرگرمی.....

چگونه با کودکم رفتار کنم××هرگونه برداشت از مطالب وب(چون ساعتها تو نت هستم و این مطالب و جمع اوری میکنم اسم وبلاگ مهمه) با ذکر منبع بلامانع است

تاثير مهدكودك ها در رشد گسترش گفتار كودكان

شروع گفتار در كودكانواحد اصلى هر زبان كلمات است. هر كلمه از «واج هايى» ساخته شده است و آن عبارت است از آواهاى گفتارى منفرد كه به طور تقريبى معادل حروف الفبا هستند. هر زبانى قواعد خود را دارد كه بر ت …
 

• شروع گفتار در كودكان
واحد اصلى هر زبان كلمات است. هر كلمه از «واج هايى» ساخته شده است و آن عبارت است از آواهاى گفتارى منفرد كه به طور تقريبى معادل حروف الفبا هستند. هر زبانى قواعد خود را دارد كه بر تركيبات واج ها در آن زبان حاكم است. كودكان از زمان تولد با صداهايى مختلف گريه مى كنند. در حدود ? تا ?ماهگى شروع به غان و غون كردن مى كنند و آواهاى صوت و بى صدا را براى ساختن هجاهايى مانند «بابا» و «دادا» تركيب مى كنند. اين هجاها گاهى به گفتار واقعى شباهت پيدا مى كنند و زير و بم دارند. غان و غون كردن كودكان عموماً تا سنين بين ? تا ??ماهگى افزايش مى يابد و از اين پس از گفتن اولين كلمات واقعى غان و غون كمتر مى شود.كودك در نيمه دوم سال اول زندگى كم كم آشكارا نشان مى دهد كه مى خواهد با ديگران ارتباط برقرار كند. پيش از آنكه كودك اولين كلمه واقعى را در ??ماهگى بيان كند، با خيره شدن به كسى كه مى تواند به او كمك كند با حركات، اشارات و صدا درآوردن نشان مى دهد كه نياز به كمك دارد. به تدريج صداهاى تصادفى كه كودك بيان مى كند، جاى خود را به علائم و سپس به كلماتى مى دهد كه به اعمال، اشيا يا رويدادها اطلاق مى شود.
               

• اولين كلمات كودكان و سرعت درك بر بيان كلمات

درك كودكان پيش از كلماتى كه «بيان مى كنند» است. به اين معنا كه درك بيشتر و سريع تر از كلمات رشد مى كند. كودكان غالباً در برابر سئوالات يا دستورهايى مثل «بطرى شير را كجا گذاشتى؟» يا «دستت را بشوى» پيش از آنكه كلمه اى بر زبان آورند با حركات و حالاتى كه به خود مى گيرند، پاسخ مى دهند. بر طبق مطالعه اى كودكان پيش از آنكه بتوانند ?? كلمه بگويند، به طور متوسط قادرند ?? كلمه را بفهمند.در اين مرحله «واژگان دركى» ? برابر «واژگان توليدى» است. براى اينكه مقصود و منظور كودكان را درك كنيم، لازم است اوضاع و احوال و زمينه اى را كه كودك در آن منظورش را بيان مى كند، در نظر داشته باشيم و وقتى كودك مى گويد: «توپ» ضمن اينكه به توپ قرمزى كه روى زمين افتاده، اشاره مى كند، ممكن است صرفاً بخواهد توجه ديگران را به توپ جلب كند و شايد منظورش از گفتن توپ اين باشد كه توپ در حال غلتيدن است و شايد مى خواهد بگويد كه توپ متعلق به او است. اگر كودك كلمه توپ را تكرار كند و با تاكيد بگويد: «توپ، توپ» ضمن اينكه دستش را به توپ دراز مى كند، آشكار است كه براى گرفتن آن كمك مى خواهد. ظاهراً كودك از مجموعه اوضاع و احوال تصورى دارد، هر چند كه هنوز نمى تواند افكارش را در يك جمله بيان كند.
               

• كودك و رشد زبانى او در خانواده و مهدكودك


از آنجا كه گسترش واژگان كودك اكتسابى است و هر چه كودك در تعامل و ارتباط با اطرافيان باشد، دامنه لغات او نيز گسترش مى يابد لذا كودكانى كه در منزل هستند به واسطه شاغل بودن پدرانشان ساعات زيادى را با او سپرى نمى نمايند و به واسطه عملكرد و مسئوليت هاى مادرانشان اين ايجاد ارتباط و همزبانى با كودكان ممكن است به ندرت براى مادر و كودكش فراهم شود. اما كودكانى كه هم سن و هم گروه در مهدكودك ها به سر مى برند، علاوه بر هم زبانى با هم سنان خود و ايجاد ارتباط با مربى خويش با لغات، واژگان و كلمات متعددى برخورد مى نمايند. براى گرفتن، بازى كردن و دريافت نمودن يك توپ مرتب با دوستان خود ايجاد ارتباط كرده و محرك و پاسخ ايجاد مى شود. كودك براى گرفتن توپ از دوست در مهدكودك احياناً از لفظ توپ استفاده مى كند و از كودك كنار دست خود مى خواهد از طرف ديگر «من، من»، «مال من است» را از كودك ديگر مى شنود و از كودك سوم «بده» را، لذا اين كودك در عين حال با سه تلفظ و واژه آشنا شده است. «من»، «توپ» و «بده». در صورتى كه همين كودك در منزل با ارائه و بيان مطلب توپ مفهوم و مطلب مورد نظر خود را به مادرش مى فهماند و امكان اينكه با دو لفظ ديگر آشنا شود، بسيار كم و يا بعيد است. لذا كودكانى كه تازه شروع به سخن گفتن كرده اند، هنگامى كه با كودكان هم سن و سال خود ارتباط برقرار مى كنند و همراه مربى خويش كه صرفاً وقت خود را صرف و وقف كودكان كرده است، مى تواند پيشرفت قابل توجهى در گفتار و رشد بيانى خويش داشته باشد.
                            

• تاثير محيط به خصوص محيط مهدكودك در رشد زبانى

نظريه هاى عمده رشد به فرضيه هاى متفاوتى درباره اهميت تاثيرات محيطى در رشد زبان كودك منجر مى شود. نظريه پردازان يادگيرى معتقدند كه وجود عامل تقويت كننده و مشاهده سرمشق عوامل تعيين كننده مهمى براى رشد زبان هستند. نظريه هاى رشدشناختى و نيز نهادگرايانه بر اين اساس قرار دارند كه در يادگيرى زبان داشتن امكان براى شنيدن آن و نيز فعال بودن در كند وكاو يادگيرى درباره محيط از عوامل مهم هستند. لذا كودكان در مهدكودك ها مرتب زير نظر عوامل يادگيرى، ارتباط و تعامل هستند. مى شنوند و بيان مى كنند و بر اثر عوامل تقويت كننده بى شمارى كه به وجود مى آيد، مجبور به گفت وگو مى شوند و در نتيجه واژگان و لغات آن به جهت استفاده در گفتار توسعه مى يابد.
 

آنچه را مى توان گفت اين مطلب است كه كودك زبان را در پايگاه هاى اجتماعى مى آموزد. آنان زبان را از طريق برقرارى ارتباط با افراد ديگر در مرحله اول از مادر خود مى آموزند و هر چه كودكان در منزل به جز با مادر با ساير افراد خانواده در ارتباط باشند، بيان و گفتارشان گسترده مى شود. كودكى كه در مهدكودك به سر مى برد، علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر با مربى و ساير اولياى مهد نيز در ارتباط است. گفته هاى آنان را مى شنود، درك و بيان مى كند.
در تحقيقى كه در ?? مهدكودك در برمودا انجام شده است، بيانگر اين مطلب است كه با آن دسته از كودكانى كه با بزرگسالان بيشتر بودند و با آنان حرف مى زدند از كودكانى كه كمتر مخاطب داشتند واژگان بيشترى را مى دانستند.

•رشد زبانى در كودكستان از طريق بازى در مهدكودك ها

همان طور كه مى دانيم كودكان پيش از اينكه حرف زدن را بياموزند، مى توانند ارتباط برقرار كنند و اين كار را از طريق حركات و اعمال انجام مى دهند تا با كمك آن حالات عاطفى خود را بيان كنند و براى ارضاى نيازهاى خود از ديگران كمك بگيرند.اين حركات و اعمال كودك كم كم با ارتباط آوايى ارادى كودك همراه مى شود. بعضى ديگر از ارتباط هاى آوايى كودك توجه را به پديده ها و اشيا جلب مى كنند. كودك دستش را به عنوان خداحافظى تكان مى دهد و يا دالى بازى مى كند. احتمالاً اين حركات و آواسازى ها مقدمه اى است بر برقرارى ارتباط از طريق زبان. كودكان به كمك كلمات و جملات ارتباط به مراتب موثرترى برقرار مى كنند و بهتر با ديگران گفت و گو مى كنند. كودكان در ابتدا بريده بريده حرف مى زنند و بهتر با ديگران گفت و گو مى كنند و غالباً گفتارهايشان كوتاه است.
اين دسته از كودكان هنگامى كه در مهدكودك قرار مى گيرند و در ارتباط با ساير كودكان و بزرگسالان و اولياى مهد هستند براى برقرارى ارتباط و ايجاد ارتباط در بازى مجبورند حرف بزنند و به گونه اى زبان خود را به ديگران تفهيم نمايند. لذا از كلمات و عبارات آموخته شده توسط دوستان و مربيان خود استفاده مى كنند كه همين امر منجر به گسترش و توسعه زبانى او مى شود.
                             

• نتيجه گيرى


زبان عموماً باعث افزايش عملكردهاى شناختى مثل تفكر، استدلال، حل مسئله و رمزگردانى و اندوختن اطلاعات مى شود.
نظريه پردازان كوشيده اند تا فراگيرى زبان را بر حسب پاداش، تغيير و تقليد از پاسخ هاى كلامى توضيح دهند. انديشمندان كوشش كرده اند تا نقش مهدكودك ها و خانواده را در رشد زبانى كودكان تفسير كنند.
اطلاعات به دست آمده از اين مطلب چنين است كه هرچه كودكان در محيط هاى اجتماعى بيشتر قرار گيرند رشد گفتار و زبان اين دسته از كودكان شايع تر است. اين گروه از كودكان داراى واژگان و لغات بيشترى هستند. از كلمات و عبارات مترادف بيشتر استفاده مى كنند و خيلى سريع تر و راحت تر مطلب خود را به سايران مى رسانند. از آنجا كه رشد زبانى اكتسابى است هرچه كودكان بيشتر در محيط اجتماعى قرار گيرند رشد بيشترى در بين آنان شاهد خواهيم بود و هرچه بيشتر با افراد بزرگسال و هم سن و سال خود در ارتباط باشند لذا مجبور به گويش بيشتر و مكالمه بيشتر هستند و در مقابل پرسش هاى مطرح شده بايد پاسخ هاى مناسب بيابند.لذا به صراحت مى توان گفت كه مراكزى چون مهدكودك ها مى توانند در رشد زبانى كودكان موثر و در پيشرفت آنان تاثيرگذار باشند.

iranerooz.com

[ شنبه 27 فروردين 1390 ] [ 1:19 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
نكاتی در زمینه رفتار با كودكان پیش دبستانی
نكاتی در زمینه رفتار با كودكان پیش دبستانی
نكاتی در زمینه رفتار با كودكان پیش دبستانی و اول ابتدایی

جدا شدن از آغوش گرم مادر و پدر و آغاز زندگی مستقل و ورود به جامعه ای بزرگتر از خانه ، برای اكثر بچه ها سخت و دشوار است و همراه با دلهره و ترس و اضطراب است ، اما چاره ای نیست. راهی است كه باید همه آن را طی كنند. البته برای پدر و مادر هم سخت است. باید فرزندشان را در مدرسه بگذارند و تنها به خانه بازگردند. شش تا هفت سال لحظه به لحظه با هم بودن و وابستگی ، اكنون دور شدن از یكدیگر، آن هم به مدت سه تا چهار ساعت در روز….
اما آیا می توانیم به خاطر این احساسات فرزندمان را به مدرسه نبریم ؟ امكان ندارد.

باید با این وابستگی ها مبارزه كرد اما چگونه ؟ اگر می خواهید پاسخ سؤالتان را بیابید این مقاله را با دقت مطالعه كنید.

اصولاً بچه هایی وابستگی شدید به پدر و مادر و خانه شان دارند كه در دوران قبل از مدرسه از پدر و مادر لحظه ای جدا نشده باشند . یعنی پا به مهد كودك و كودكستان نگذاشته باشند. معمولاً این بچه ها به هنگام مدرسه رفتن مشكل دارند، اما بچه هایی كه از قبل ، به دلیل شاغل بودن مادر و یا دلایل دیگر نیمی از اوقات خود را در مهد كودك ها گذرانده باشند به راحتی روز اول مدرسه را می پذیرند و از والدینشان جدا می شوند. پس می توان نتیجه گرفت كه مهد كودك می تواند مفید باشد. در حالی كه بسیاری از والدین از گذاشتن فرزندشان در مهد كودك ها واهمه دارند و می ترسند .
بچه ها با رفتن به مهد كودك سریع تر طعم استقلال را می چشند و اصولاً این بچه ها اعتماد به نفس بیشتری دارند. بهترین سن برای ورود به مهد كودك سه تا چهار سالگی است. اگرچه یك مادر شاغل مجبور است فرزندش را زودتر به مهد كودك بفرستد.
حال اگر شما كودكی دارید كه هرگز به مهد كودك نرفته و رفتن به مدرسه اش نیز نزدیك است به شما پیشنهاد می كنیم برای این كه او و شما به راحتی مدرسه را بپذیرد و خاطره ای خوش برای خود و شما به وجود آورد این چند نكته را به خاطر بسپارید : 

 - به هنگام ثبت نام ، فرزندتان را با خود به همراه ببرید، تا او با محیط مدرسه آشنا شود. حتی در
صورت امكان كلاس او را نشان دهید. اجازه دهید دقیقه ای بر روی صندلی و نیمكت بنشیند. خوشبختانه در ایران یك روز قبل از آغاز مدارس "روز شكوفه ها" نام دارد. یعنی بچه های پیش دبستانی و كلاس اولی ها به مدرسه می روند و با مدیر و معلم و مدرسه آشنا می شوند و صف بندی در حیاط را یاد می گیرند و همكلاسی های خود را می شناسند.


2 - از مدرسه خودتان و خاطرات خوبتان برای او تعریف كنید. حتی اگر خاطره ای خوب هم از مدرسه ندارید ، در برابر فرزندتان ابراز نكنید و همیشه از مدرسه تعریف و تمجید كنید. روز اول مدرسه رفتنتان را حتی اگر به یاد هم نمی آورید با خاطره ای خوش از مدرسه برای كودك دلبندتان توصیف كنید.

به هر صورت هیچ گاه فرزندتان را از محیط مدرسه و معلم و ناظم و مدیر نترسانید. آنان را افرادی دوست داشتنی و مهربان جلوه دهید. هیچ گاه از تنبیه بدنی در مدرسه حتی اگر به سرتان آمده برای فرزندتان حرفی نزنید . به طور كلی او را آماده مدرسه كنید و تصویری زیبا و دوست داشتنی از مدرسه ، معلم و ناظم در ذهن او تداعی كنید.

فرزندتان را با خود برای خرید كیف و وسایل مدرسه به همراه ببرید و بگذارید سر ذوق بیاید . جلوی او به دیگران نگویید كه فرزندم دوست ندارد به مدرسه برود و او به من وابسته است و من نگرانم . بلكه به او اعتماد به نفس بدهید و طوری كه او بشنود بگویید: فرزندم برای رفتن به مدرسه دقیقه شماری می كند. فرزندم می خواهد هر چه زودتر به مدرسه برود و خلاصه با زبانی كودكانه و قابل فهم فرزندتان را از مزایای مدرسه و با سواد شدن آگاه كنید.

3 - استقلال و متكی بودن به خود را در او زنده كنید.


4 – داستان هایی برای فرزندتان بخوانید كه مضمون آن رفتن به مدرسه و موفق شدن باشد.5 - روز اول حتماً به همراه فرزندتان به مدرسه بروید. او را تنها رها نكنید. با ملایمت رفتار كنید. در صورت امكان با روپوش مدرسه از او عكس بگیرید. او را تشویق به مدرسه رفتن كنید. شاید لحظات اول و روزهای اول بی تابی كند اما با صبر و حوصله رفتار كنید.6 - شب او را زود بخوابانید . صبحانه ای كه دوست دارد به او بدهید و سپس او را به مدرسه بفرستید.


7 - اگر خودتان نیز نگران دوری فرزندتان هستید و دست كمی از او ندارید ، هیچ گاه در برابرش ابراز نكنید بلكه به او بفهمانید از مدرسه رفتن فرزندتان خوشحال هستید. حتی از این كه او آن قدر بزرگ شده كه به مدرسه برود افتخار می كنید .


8 - در نهایت از معلم و مشاور مدرسه می توانید كمك بگیرید. مطمئن باشید مدرسه ، محیطی امن و سالم برای فرزندتان است و معلمان و دیگر اعضای مدرسه با آغوشی باز فرزندتان را می پذیرند و آنها را به مدرسه عادت می دهند. پس با خیالی آسوده فرزندتان را به مدرسه بفرستید . خدا به همراهش باشد.

[ پنجشنبه 18 فروردين 1390 ] [ 15:02 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
پیشگیری از بیماری در مهد کودک

خانواده- همشهری آنلاین:

مهدکودک‌ها شاید به محل شیوع میکروب‌هایی بدل شوند که کنترل آنها مشکل است.
برای کاهش انتشار بیماری در مهدکودک‌ها این نکات را رعایت کنید:

اگر کودکان به قدر کافی بزرگ است، به او یاد دهید که پس از استفاده از توالت دست‌هایش را بشوید.
اگر کودکتان بیمار است، او را در خانه نگهدارید.
تغذیه نوزاد با شیر مادر با تقویت دستگاه ایمنی او احتمال بیمار شدن او را کاهش می دهد.
مهد کودک‌ها باید خط مشی‌های دقیق و برنامه آموزشی برای کارکنان در مورد راه‌های کاهش میکروب‌ها در محیط داشته باشند.
عوض کردن و دور انداختن پوشک نباید در نزدیکی محل آماده کردن غذا انجام شود.
همه کارکنان و کودکان باید واکسن‌های ضروری را دریافت کنند.

[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ 15:13 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
مهد کودک نه فقط برای نگهداری

کودکی دوران بسیار مهمی از زندگی هر فرد به شمار می رود که همه ما خوب یا بد بدون استثنا آن را تجربه کرده ایم.
اگر چه ممکن است که چیزهای زیادی از آن دوران به یاد نداشته باشیم اما در هر صورت تأثیرات محیطی آن دوره ها بدون شک نقش بسیار مهمی در ایجاد شخصیت کنونی ما داشته اند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 یکی از بزرگترین دغدغه های پدران و مادران همواره چگونگی تربیت فرزندانی بوده است که بتوانند در آینده افراد موفقی برای خود و جامعه خود باشند اما باید از خود پرسید که آیا موفقیت یا عدم موفقیت یک فرد در آینده ارتباطی با چگونگی رشد وی در دوران کودکی دارد؟ اگر چنین رابطه ای برقرار است، میزان آن چقدر است؟ و نهایتا اگر چنین وضعیتی وجود دارد برای بیشتر کردن عنصر موفقیت در کودکان چه کارهایی می توان انجام داد؟

امروزه تقریبا تمام والدین با مکانی به نام مهد کودک آشنا هستند. بسیاری از آنها حتی ماهها قبل از اقدام به بچه دار شدن، اطلاعات زیادی در این باره به دست می آورند. اما باید پرسید مهد کودک چیست و چه تأثیری بر آینده کودکان دارد؟

مسلما مهد کودک به شکلی که امروز در جوامع مختلف می بینیم، یک پدیده نوظهور است. شاید فلسفه اولیه ایجاد مهد کودک به دنبال انقلابهای صنعتی و اشتغال مادران در کارخانه ها بوده است. در مجموع انقلاب صنعتی بسیاری از جنبه های زندگی مردم را تغییر دارد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

مردم برای اینکه وقت انجام کارهای بیشتری را داشته باشند مجبور شدند هر چه بیشتر کارها، وظایف و امورات خود را تخصصی تر کرده و آن را به دست متخصص آن حوزه بسپارند.

مهد کودک نیز یکی از این پدیده هاست. اگر چه باید پذیرفت که امروزه دیگر مفهوم و حتی فلسفه آن تغییر کرده است.
در حال حاضر مهد کودک بیشتر از اینکه یک مکانی برای نگهداری کودکان در هنگام اشتغال والدین باشد، به یک نهاد آموزشی و پرورشی تبدیل شده که حتی مادران غیر شاغل نیز رغبت و تمایل زیادی برای فرستادن کودکان خود به این مکانها پیدا کرده اند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 مهد کودک در واقع امروزه به مکانی برای آموزش مهارتهای اولیه زندگی به کودکان تبدیل شده است؛ مهارتهایی که اولا نیاز ضروری برای زندگی در عصر مدرن است و ثانیا اینکه به علت تخصصی بودن آن، کاری نیست که تمام والدین از هر قشری بتوانند از عهده آن بر بیایند.

مسائلی در زمینه مهد کودک ها وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.از جمله مکان و امن بودن فیزیکی مهد کودک ، تخصص و علم مربیان و همچنین رفتار مناسب آنان با کودکن است.

در جامعه پیشتر ما، همواره نگهداری و تربیت بچه های مادران شاغل به یکی از اعضای فامیل و مادر بزرگ یا خاله یا عمه و یا حتی همسایه غیر شاغل سپرده می شد. گاهی حتی مادران شاغل مبالغی به فرد نگهداری کننده می دادند.
اما با بیشتر شدن زنان شاغل در سراسر ایران این مسأله حالت جدی پیدا کرد و لزوم ایجاد نهادهایی همانند کشورهای غربی برای کنترل این مسأله احساس شد.
در ابتدا به طور بسیار محدود مهد کودک هایی با امکانات بسیار ساده برای نگهداری کودکان در شهرهایی مانند تهران ایجاد شدند.
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

نگاهی به برخی از آمارهایی که در مورد کودکان کودکستانی منتشر شده است می تواند ما را برای ورود به این مبحث کمک کند.

 تحقیقات نشان می دهد کودکانی که به مهد کودک می روند به دلیل تعدد بازیها و همبازی ها ی بیشتر، نسبت به سایر کودکان فعال تر و پر تحرک ترند. در مقابل برخی کودکانی که به مهد کودک نمی روند بیشتر بازیهای نشسته انجام داده و از همه بدتر بسیاری از وقت خود را به تماشای تلویزیون می گذرانند که می تواند بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیرات منفی و بلند مدت بگذارد. مهد کودک ها علاوه بر این می توانند به ارتقاء مهارتهای اجتماعی و تقویت هوش کودکان کمک کنند.
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

کودکانی که به مهد می روند دست به انتخاب دوست می زنند و از خود خلاقیت هایی نشان می دهند که منجر به تشویق او می شود و همچنین تشویق های مربیان مهد باعث می شود حس اعتماد به نفس کودکان بالا رفته و از نظر رشد ذهنی و اجتماعی از رشد خوبی برخوردار شوند و باعث می شود که در سالهای تحصیلی کمتر دچار افت شده و از نظر هوشی نیز نسبت به کسانی که مهد نرفته اند از هوش و استعداد نسبتا بهتری برخوردار باشند.

مسائلی در زمینه مهد کودک ها وجود دارد که توجه به آنها ضروری است. قبل از هر چیز انتخاب مهد کودک است.
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 بررسی ها نشان می دهند که این عوامل در یک مهد کودک بسیار مهم هستند:

اندازه گروه در مهد کودکها یا تعداد کودک در یک مکان واحد، نسبت مراقبت از کودک، تبحر و توانایی مربیان و ...است. در صورتی که این ویژگیها مطلوب باشند، کودکان در ارزیابیهای هوش، زبان و رشد اجتماعی بهتر عمل می کنند. محیط های وسیع و مجهز و اقداماتی که نیازها و تمایلات کودکان را برآورده سازد نیز به پیامدهای مثبت کمک می کند.
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

در مهد کودک ها مربیان وظیفه بسیار مهمی دارند زیرا نقش جایگزین مادر را برای کودک ایفا می کنند و با توجه به این مسأله، مربی باید بتواند اضطراب کودک را تخفیف بدهد ،به او امنیت داده و او را کنترل کند.

بنابراین لازم است در باره شخصیت و نحوه رفتار مربیان و اینکه تا چه حدی قادر هستند نقش جانشین مادر را ایفا کنند، تحقیق کنیم

. در مجموع اینکه مهد کودکی را انتخاب کنیم که صرفا محل نگهداری کودک در ساعاتی از روز نباشد بلکه به نیازهای اساسی او نیز توجه داشته باشد و رشد کودک و شرایط فردی او را نیز در نظر بگیرد و در باره برنامه خواب، بازی، تغذیه، استراحت کافی و فعالیت هایی که مناسب سن کودک باشد، تدابیر لازم اندیشیده شده باشد و محیط امنی برای کودکان ایجاد کند.

لازم به ذکر است برخی از مهد کودک ها حتی در نگهداری کودک نیز ناتوانند به طوری که یک کودک توانسته بود از مهد کودک بیرون رفته و فاصله دو کیلومتری را تا خانه خود در میان انبوه ماشینها و چراغ قرمز ها طی کند.

ساعات ماندن کودک در مهد نباید بیش از حد باشد زیرا باعث می شود که کودک به جای مادر به مربی خود وابستگی پیدا کند و دچار مشکلاتی شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدیکی دیگر از مسائل بسیار مهم دیگری که در این زمینه مطرح است، ترغیب کودکان برای رفتن به مهد کودک است

 زیرا کودکان به همان میزان که نسبت به شرایط جدید اشتیاق نشان می دهند ممکن است که دچار اضطراب و ترس نیز بشوند.

 بنابراین آماده کردن کودکان برای رفتن به مهد کودک یک امر بسیار مهم است اگر چه مربیان مهد کودک ها نیز در این زمینه می توانند کمکهای اساسی ارائه دهند

. تقریبا همه کودکان از روزهای اول رفتن به مهد را به خوبی نمی پذیرند و بی تابی ها و اضطراب های زیادی از خود نشان می دهند اما اگر مربیان تعلیم دیده و مجرب در مهد باشند و همکاریهای درستی بین والدین و مربیان به وجود بیاید محیط مهد کودک می تواند از جذابیت خاصی برای کودک برخوردار شود.
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

والدین نیز می توانند به سهم خود در این مساله یاریگر باشند.
روشهای علاقه مند کردن کودکان باید علمی و خالی از هرگونه تهدید و ترس باشد.
باید محیط مهد را برای کودک توضیح داد که می تواند در آن بازی کند، دوست پیدا کند و کارهای جدید یاد بگیرد.
در روزهای اول بهتر است حدود نیم ساعت در مهد همراه کودکان ماند و سعی شود او را با دیگران آشنا کرد تا کم کم حس امنیت و اعتماد به دیگر کودکان و مربیان در او ایجاد شود.
ساعات ماندن کودک در مهد نباید بیش از حد باشد زیرا باعث می شود که کودک به جای مادر به مربی خود وابستگی پیدا کند و دچار مشکلاتی شود.
نکته آخر اینکه والدین نباید در برابر کودکانی در رفتن به مهد کوک امتناع می کنند، تسلیم شوند زیرا در این صورت نفوذ و قاطعیت والدین از بین خواهد رفت.

البته در سالهای اخیر برای جبران چنددستگی در میان کودکان از قشرهای مختلف و آماده کردن آنها برای ورود به مدرسه، کلاسهای پیش دبستانی در سراسر کشور برگزار شده است که می تواند بسیار مفید باشد و در حقیقت برای کودکانی که به مهد نرفته اند تا حد زیادی مثبت واقع شود.

بهترین راه برای درمان بریدگی و خراش کودکان

( www.tebyan.net )

[ جمعه 20 اسفند 1389 ] [ 18:22 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
چگونه و در چه سنی فرزندمان را به مهد بفرستیم

 


کودک شما به خصوص از سه سالگی به بعد نیاز دارد که روند استقلال و اجتماعی شدن را آغاز کند. مهد کودک مکان مناسبی برای طی این مرحله از مراحل رشد کودک است....

در روند رشد و تکامل کودک پس از قطع بندناف دوره ای از استقلال نسبی آغاز می شود که کودک با اینکه بیشتر در آغوش والدین است، هر روز به سمت ایجاد استقلال بیشتر پیش می رود.

به کودکان باید کمک کرد که این روند را طی کنند و درنهایت خودشان بتوانند بالغانی باکفایت شوند. مهدکودک مکان مناسبی برای ایجاد این فضا است و رفتار والدین از بدو تولد کودک می تواند در شکل گیری خاطره خوش از اولین مراحل استقلال کودک موثر باشد. برای اینکه کودک آماده رفتن به مهدکودک باشد نیاز است که از قبل به او برای شکل گیری استقلال نسبی اش کمک نمود.

از جمله اینکه بتواند خودش به تنهایی به خواب برود، خودش غذای اش را بخورد و در نتیجه عملکرد مستقل خود را تا حدود ۳ سالگی کسب کرده باشد. کودکان به خصوص کودکان بالای ۳ سال از مهدکودکی که در آنجا بتوانند خوشحال باشند و تعامل با دیگران را یاد بگیرند، سود می برند.

● ترس از رفتن به مهدکودک

اگر به نظر می آید که کودک از رفتن به مهدکودک می ترسد، والدین باید او را به تدریج با محیط جدید آشنا کنند. در آغاز، مادر یا پدر می توانند همراه کودک باشند و نزدیک او بمانند تا زمانی که کودک مشغول بازی است. آنها هر روز می توانند مدت بیشتری در مهد بمانند تا اینکه کودک بخواهد جزیی از بقیه گروه کودکان شود.

پوالدین باید کمک کنند که مهدکودک برای فرزندشان تجربه ای مثبت و با استرس کمتر باشد. اگر پدر یا مادر مشکل خاصی مثل احساس های مبهم از گناه، ترس یا اضطراب در هنگام جدا شدن از کودک دارند و نمی توانند به راحتی از فرزندشان جدا شوند بهتر است مشاوره ای در مورد مسایل مربوط به خودشان داشته باشند؛ زیرا این احساسات، کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر کودک با فراهم آوردن تمام شرایط باز هم مساله دارد و بعد از حدود یک ماه هنوز برای رفتن به مهد گریه می کند نیاز است که به وسیله یک متخصص بررسی شود.

● مربی کودک تان را بشناسید

بهترین سن برای ورود به مهدکودک در کودکان، حدود ۳ سالگی است ولی بسیاری از کودکان بنا به شرایط خاص مجبورند زودتر از ۳ سالگی به مهدکودک بروند. در صورتی که کودک زیر ۲سال سن دارد، بهتر است مهدکودک ویژگی های زیر را داشته باشد:

▪ تعداد مربیان کودکان زیر ۳ سال باید بیشتر از تعداد مربیان کودکان بالای ۳ سال باشد.

▪ به کودکان زیر ۳ سال باید بیشتر توجه شود.

▪ یک نگه دارنده باید دوره طولانی تری کودک را نگهداری کند و مربیان نباید سریع عوض شوند.

▪ مربی باید بیشتر با این دسته از کودکان حرف بزند، بازی کند، با آنها بخندد و برای موفقیت شان در بازی های فکری آنها را بیشتر و بارزتر تشویق نماید تا بچه لذت ببرد.

▪ بهتر است والدین به دنبال مربی ای باشند که خونگرم بوده و مراقبت کننده باشد و خودکفایی لازم را داشته باشد و احساس مسوولیت و توجه به کودک داشته باشد.

▪ مربی باید مشوق مهارت های اجتماعی و رفتار مثبت باشد و بتواند برای رفتار منفی کودک، محدودیت نسبی برقرار نماید.

یکی از مسایل مهمی که والدین باید دقت نمایند این است که مربی کودک شان توانایی برقراری ارتباط با توجه به سن کودک شان را داشته باشد. گاهی افراد فقط با یک طیف محدود سنی کودکان، خوب ارتباط برقرار می کنند که طبیعتا باید سن کودک و توان مندی ارتباط مربی اش با هم متناسب باشد. مهم است که والدین بدانند چه مدت است مربی در این مهدکودک کار می کند و قرار است چه مدت دیگر آنجا بماند.

تعویض زیاد و مکرر و همچنین تعویض مربی در مراحل خاص بحرانی تکامل کودک می تواند برای کودک استرس زا باشد. بنابراین اگر والدین دریابند که مهدکودک فرزندشان را مناسب انتخاب نکرده اند بهتر است آن را تعویض نمایند.

● ۱۰ فرمان مهدکودک

۱) برای ورود کودک خود به مهدکودک از قبل علاقه مندی، حمایت و تشویق لازم را فراهم آورید.

۲) با کودک خود راجع به مهدکودک و اینکه آنجا چه فعالیت هایی انجام می شود، صحبت کنید: اسباب بازی، بچه ها، خواب، قصه، موسیقی و...

۳) خودتان کودک را با مهد آشنا کنید: کجا اتاق اوست و جای دست شویی را نشان اش بدهید و او را به مربیان معرفی کنید.

۴) اگر کودک نگرانی دارد بگذارید راجع به آن صحبت کند. او می تواند اشیای آشنا و یا حتی عکس هایی را از خانواده همراه خود داشته باشد.

۵) زمان فعالیت های روزانه کودک را از قبل متناسب با شرایط مهدکودک رفتن اش فراهم آورید (مثلا زمان خواب و بیداری، لباس پوشیدن و...)

۶) وقتی تصمیم گرفتید کود ک تان را به مهدکودک بفرستید، در تصمیم خود جدی باشید و اگر مشکلی پیش آمد، سعی کنید مشکل را رفع نمایید، نه اینکه از مهد رفتن کودک تان انصراف دهید.

۷) حتما سر ساعت تعیین شده برای بردن فرزندتان از مهد اقدام کنید و کودک را منتظر نگذارید زیرا در این صورت نگران شده و فکر می کند که شما فراموش کرده اید او را برگردانید.

۸) وقتی کودکان از نگرانی های شان برای مهد رفتن می گویند به آنها گوش دهید و بگویید بچه های دیگری هم این مساله را داشته اند و بعضی از آنها می ترسند؛ چون نمی دانستند که چه طور باید به مربی خود بگویند که می خواهند دست شویی بروند یا گرسنه هستند. گاهی پیش می آید که بعضی از بچه ها، بچه های دیگر را اذیت می کنند و کودکان نمی دانند که چه کار باید بکنند، بنابراین از کودک خود بپرسید: «آیا تو هم از این مشکلات داری، چیزی هست که تو را در مهد اذیت کند؟!» این کمک می کند که ما متوجه مشکل کودک در مهد بشویم و به برطرف شدن آن کمک کنیم.

۹) در شروع، کودک ممکن است مشکلاتی داشته باشد. به تشویق های تان ادامه دهید.

۱۰) همه والدین حق دارند گاهی در طی روز سری به مهد بزنند و ملاقات سرزده ای از آنجا داشته باشند تا از وضعیت فرزندشان باخبر شوند. با آگاهی شما، صبر و شکیبایی تان و حتی گاهی کمی جدیت شروع مهدکودک می تواند خاطره ای هیجان انگیز و لذت بخش برای فرزندتان باشد.

[ دوشنبه 16 اسفند 1389 ] [ 16:07 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
تأثيرات دوره پيش دبستاني بر آمادگي نونهالان

تأثيرات دوره پيش دبستاني بر آمادگي نونهالان


پژوهشهاي انجام شده در دنيا حاكي از آن است كودكاني كه آموزشهاي پيش دبستاني را مي گذرانند نسبت به كودكاني كه اين آموزشها را نديده اند، مستقل تر و منظم تر هستند و از ثبات عاطفي بيشتر و اضطراب كمتري برخوردارند. روحيه مشاركت و فعاليتهاي گروهي واجتماعي در آنان تقويت شده و داراي ارتباطات قوي تر مي باشند.

در اين خصوص علي اصغر خليل زاده امينيان معاونت آموزش و پرورش عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي اشاره اي به پيشينه دوره پيش دبستاني داشت كه مي خوانيد.
تاريخچه پيش دبستاني در ايران به چه سالي برمي گردد؟

كودكستان و دوره پيش دبستاني با قدمتي 80 ساله در ايران سابقه درخشان ايران در اين عرصه را نشان مي دهد. اولين كودكستان توسط مرحوم باغچه بان در تبريز داير شد و در سال 1310 مجوز تأسيس كودكستان توسط وزارت معارف صادر شد، از اين رو سال 1310 آغاز فصل جديدي در تاريخ آموزش پيش دبستاني كشور به شمار مي رود.

اولين آيين نامه ويژه كودكستانها در مراكز پيش دبستاني در سال 1312 به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد و كودكستان به شكل امروزي در سال 1334 با دستورالعملي مبني بر تشكيل كودكستانهاي دولتي از طرف آموزش و پرورش راه اندازي شد و در سال 1353، اصلاحاتي در آيين نامه كودكستانها به عمل آمده كه بر طبق آن فقط ثبت نام كودكان 5 ساله در كلاسهاي آمادگي با نظارت آموزش و پرورش مجاز شمرده شد و ثبت نام كودكان 3 تا 5 ساله در كودكستانهاي خصوصي با نظارت سازمان بهزيستي انجام مي گيرد.

http://love-story-e.mihanblog.com/post/266

تبیان زنجان

دوره پيش دبستاني اكنون به چه صورت است؟

بر اساس دستورالعمل و مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، دوره 2 ساله براي كودكان 4 تا 6 سال در اسفندماه 82 تصويب شده است.


دوره پيش دبستاني چگونه تعريف مي شود؟

دوره پيش دبستاني يعني آموزشهايي براي گروه 4 و 5 ساله كه كودكان براي ورود به مدرسه و اجتماع فرا مي گيرند.
بچه ها قبل از دبستان مي بايد مهارتهاي پايه را مثل تمركز، طبقه بندي، آمادگي نوشتن، تقويت حواس مثل ديداري و شنيداري و گفتاري را بياموزند و اگر در دوران پيش دبستاني اختلالات يادگيري و تلفظي در كودك مشاهده شود در همان دوران در رفع آن تلاش شود و يا برخي اختلالات يادگيري و سلامت آن را كه مانع آموزش است شناسايي و در دوران تحصيل با همكاري معلمان برطرف شود.

واجدان شرايط حضور در اين دوره چه كساني هستند؟

تمام كودكان 4 تا 6 ساله ايراني مي توانند در كلاسهاي پيش دبستاني شركت كنند. امسال كودكان متولد 1/7/80 و قبل از آن كه شرايط ثبت نام در دوره پيش دبستاني را دارند، مي توانند در پيش دبستاني دولتي و غيردولتي ثبت نام نمايند، كه از اول تيرماه ثبت نام دوره پيش دبستاني آغاز شده است.

http://love-story-e.mihanblog.com/post/266
 
آيا براي ورود به اين دوره سنجش هم داريد؟

خير، سنجش براي كودكاني است كه مي خواهند وارد مدرسه شوند. اين كودكان سنجش سلامت، شنوايي، بينايي و اخيراً هم سنجش رفتاري در مشهد و برخي از شهرستانها را پشت سر مي گذارند، و شناسنامه سلامت مي گيرند.


چه نوع مراكزي اقدام به ثبت نام اين كودكان مي كنند؟

براي كودكان هم مراكز دولتي و هم خصوصي وجود دارد. مراكز دولتي در كنار مدارس ابتدايي مراكز پيش دبستاني دارند و مراكز فرهنگيان و مهدكودكهاي غيردولتي نيز به صورت مجزا كودكان را پذيرش مي كنند.

مراكز پيش دبستاني ضميمه ( در مدارس ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي) فقط مجاز به ثبت نام كودكان 5 ساله مي باشند. البته همه امكانات تفريحي و بازي براي كودكان فراهم مي شود

در مراكز فرهنگيان و مهدهاي خصوصي در هر سني كودكان را ثبت نام مي كنند،

مهدهاي خصوصي بايد براي ثبت نام كودكان 5 ساله از آموزش و پرورش مجوز بگيرند كه تاكنون اين امر بدون مجوز آموزش و پرورش انجام شده است.

                 http://love-story-e.mihanblog.com/post/266     


محتواي آموزشي در دوره پيش دبستاني چيست؟

آموزش و پرورش معتقد است كه كودكان قبل از ورود به دبستان بايد فرصت يادگيري مهارتهاي پايه را داشته باشند به همين دليل در مدت سال تحصيلي به كودكان آموزشهاي خاص و در حد سن آنان آموخته مي شود.

در اين دوره از طريق فعاليتهاي جذاب و با نشاط و مورد علاقه كودك از قبيل نقاشي، كاردستي، شعر، قصه، نمايش خلاق، گردش علمي، بازي و آزمايشهاي ساده به صورت غيرمستقيم آموزش داده مي شود.
البته آموزشها در حدي است كه با كلاس اول ابتدايي تداخل پيدا نكند و براي يادگيري بهتر اين دوره هم از لوازم سخت افزاري و هم نرم افزاري استفاده مي شود و يكي از وسايل مهم در اين دوره، كتاب كار كودك است.


كتاب كار كودك چيست و شامل چه مواردي است؟

در سال 79 كتاب كار كودك در همه استانها منتشر شد. هر استان كميته اي براي تهيه اين كتاب كه به فعاليتهاي ياددهي و يادگيري كودكان مي پردازد، دارد كه وظيفه آن برنامه ريزي درسي پيش دبستاني و توليد مواد و محتواي آموزش وآموزش مهارتهاست.
بر اساس چارچوبهاي تعيين شده از طرف وزارت آموزش و پرورش اين كتاب داراي واحدهاي كار، بهداشت، مهارتهاي پايه، مفاهيم علوم، رياضي. رفتارهاي اجتماعي در قالبهاي مورد علاقه كودك كه بيشتر بازي و شعر و قصه و... است عرضه مي شود.

                     http://love-story-e.mihanblog.com/post/266                       

دوره پيش دبستاني با كلاس اول ابتدايي تداخل پيدا نخواهد كرد؟

خير، در اين دوره مباحث آموزشي مخصوصي عرضه مي شود و فقط كودكان پايه هاي آموزشي را مي آموزند. در اين دوره كودكان فقط مقدمات خواندن و نوشتن مانند تصويرخواني- تقويت مهارتهاي زباني و... را فرا مي گيرند،
همچنين كودكان براي نوشتن، نحوه قلم دست گرفتن و كشيدن خطوط آماده مي شوند يا براي درس رياضي فقط شمارش و... را آموزش مي بينند ولي نمادهاي عددي در كلاس اول آموخته مي شود.
در اين دوره كودك را توانمند مي كنند تا در كلاس اول ابتدايي پيشرفت بهتري داشته باشد.


مربي دوره پيش دبستاني بايد داراي چه شرايطي باشد؟

مربي در اين دوره نقش هدايت كننده و راهنما را در انجام فعاليتهاي آموزشي برعهده دارد.

هر كلاس پيش دبستاني علاوه بر يك مربي بايد داراي كمك مربي آگاه و آشنا به اصول آموزشي باشد.

مربيان بايد ويژگيهاي عمومي مثل سلامت جسمي و رواني ( كه توسط مراكز بهداشتي معتبر كارت سلامت براي آنان صادر مي شود) و همچنين نظم و آراستگي ظاهر داشته باشند و از نظر تخصصي بايد مدارك معتبر مرتبط مانند ليسانس علوم تربيتي يا آموزش ابتدايي داشته باشند.

البته شرط علاقه به تدريس نيز لازمه كار با كودك است. در مراكز ضميمه دولتي از معلمان رسمي استفاده مي شود و در مراكز غيردولتي مربيان را مديران با رعايت ضوابط و شرايط گزينش، انتخاب مي نمايند.
 
               http://love-story-e.mihanblog.com/post/266    

مراكزي كه پيش دبستاني دارند، بايد چه تجهيزاتي داشته باشند؟

هر مركز مي بايد حداقل امكانات را داشته باشد كه مهمترين آنها فضاها و كلاس مناسب و ميز و صندلي مخصوص بچه ها و وسايل بازي حياطي كودكان است كه البته بايد شرايط بهداشتي و ايمني آنان نيز رعايت شود. وجود برخي وسايل آموزشي و كمك آموزشي مثل نوارهاي صوتي و تصويري و وسايل پخش آنها و بسته هاي آموزشي

( كارتها- لوح ها- كتابها و...) نيز در اين مراكز لازم است و البته بايد مسايل ايمني و بهداشتي براي كودكان لحاظ شود و امكانات و سرويسهاي بهداشتي نيز بايد مدنظر باشد.

آيا استفاده از اين آموزشها براي همه شهرها و روستاها امكان پذير است؟

بله، بيشتر مدارس دولتي در شهرها كلاس آمادگي ضميمه دارند وكودكان 5 ساله در همه شهرها مي توانند در مراكز دولتي ثبت نام كنند همچنين كودكان4 ساله نيز در مراكز فرهنگيان يا مهدهاي خصوصي مي توانند حضور پيدا كنند و از 2 سال گذشته نيز با اجراي طرح آمادگي ويژه روستايي كودكان 5 ساله روستايي زير پوشش اين طرح قرار گرفته اند برخي از شهرستانها يا روستاها كه امكان تشكيل كلاس يك ساله را ندارند و تعداد كودكان كم است يا امكان تشكيل كلاس نيست از ساعتهاي تعطيلي مدارس روستايي استفاده شده و در روزهاي پنج شنبه و يا ساعت ميان روز به كودكان تعليم مي دهند.

                   http://love-story-e.mihanblog.com/post/266


شهريه دوره پيش دبستاني بر چه مبنايي محاسبه مي شود؟

شهريه دوره پيش دبستاني، بر اساس سقف اعلام شده توسط سازمان آموزش و پرورش استانها تعيين مي شود. البته چارچوب كلي آن توسط وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است.

مراكز پيش دبستاني انواع مختلفي دارد از جمله ضميمه مدارس دولتي، فرهنگيان و غيردولتي كه با توجه به امكانات، نيروي انساني، منطقه ها از نظر محروم و برخوردار شهريه تعيين مي شود.

حداقل شهريه بر اساس دستورالعمل براي پيش دبستاني ضميمه دولتي ماهيانه 500/2 تومان به عنوان رقم پايه است كه با توجه به شرايط متغير خواهد بود و مي تواند تا 50 درصد افزايش يابد.

در مراكز غيردولتي شهريه بر اساس 80 درصد مبلغ دوره ابتدايي محاسبه و اخذ مي شود. كه هر ساله تغييراتي ايجاد مي شود.

                           http://love-story-e.mihanblog.com/post/266      

چرا پيش دبستاني هاي غيردولتي هزينه بيشتري دريافت مي كنند؟

به دليل امكانات و تجهيزات و هزينه هاي مربي است كه بايد به صورت شخصي و از طرف مؤسس پرداخت شود. در پيش دبستاني ضميمه دولتي از معلمان رسمي استفاده مي شود ولي درمراكز خصوصي مربي آزاد به كار گرفته مي شود.


ضوابط به كارگيري در مهدكودكهاي خصوصي چيست؟

آنها طبق ملاكها و ضوابط تعيين شده مربي را انتخاب مي كنند، البته درحال حاضر شوراي نظارت بر مدارس غيردولتي نظارت بر استخدام مربيان را نيز انجام مي دهد.


همه مراكز به صورت استانداردهاي آموزشي تدريس مي كنند؟

خير، برخي مراكز با تبليغات بي اساس مثل كلاسهاي زبان انگليسي و... براي خردسالان سعي در جذب خانواده ها مي كنند. اين كلاسها نه تنها به آموزش آنان كمكي نخواهد كرد، بلكه در يادگيري كودكان نيز اختلال ايجاد مي كند. برخي آموزشهاي غيراصولي در سنين پايين به كودك لطمه خواهد زد و كودك را در دوران ابتدايي دچار سردرگمي خواهد كرد و اولياي كودكان بايد در نظر داشته باشند هر نوع آموزش در سنين خاص آن بايد فرا گرفته شود.

                              http://love-story-e.mihanblog.com/post/266

با توجه به اهميت فراوان دوره پيش دبستاني براي كودكان چرا اين دوره هنوز اجباري نشده است؟

به نظر ما حضور كودكان در اين دوره ها و آموزش اين افراد الزامي است و ضرورت دارد كه كودك قبل از ورود به دبستان، آمادگي لازم را براي ورود به دوره ابتدايي پيدا كند.

و اين امر فقط از طريق آموزش حاصل مي شود كه مي بايد به آن توجه شود البته اين امر زير نظر مربيان متخصص انجام مي شود ولي از نظر آموزش و پرورش هنوز مصوبه اي مبني بر اجباري شدن اين دوره صادر نشده است كه در صورت اجباري شدن، بايد مراحل قانوني طي شود. (البته آموزش و پرورش تدابيري را بر آموزش قبل از دبستان به صورت اجباري انديشيده است.)
چه طرحي براي آينده در نظر گرفته شده است؟

اكنون طرحي در آموزش و پرورش در دست بررسي است كه كودكان در سن 5/5 سالگي وارد دبستان شوند. در اين نظام آموزشي، بخشي از آموزشهاي پيش دبستاني در داخل دبستان و سال اول خواهد بود. در اين صورت كودك قبل از ورود به پايه ابتدايي فرصت يادگيري مهارتهاي پايه را خواهد داشت.

اين طرح هنوز در حد بررسي است زيرا اين كار حجم بالايي از امكانات و شرايط انساني و اعتباري را مي طلبد و چون اين امر تغيير در نظام آموزشي محسوب مي شود بايد با يك طرح مدرن و كامل به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و سپس به صورت اجباري در سراسر كشور اجرا شود

                              http://love-story-e.mihanblog.com/post/266

. سخن آخر اينكه تا زماني كه طرح به تصويب برسد و شامل همه كودكان ايراني شود بهتر است كه براي همه كودكان 5 ساله ايراني در راستاي تقويت اصول يادگيري و روابط انساني و اجتماعي و پي بردن به عوامل كندي يادگيري در برخي كودكان چه از نظر جسمي و يا روحي حضور در اين دوره ها الزامي باشد.

والدين با فرستادن فرزندان خود به دوره پيش دبستاني از مشكلاتي كه براي دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه پيش مي آيد و به آسيبهايي در آينده منجر مي شود جلوگيري كنند.


منبع :نونهال

[ دوشنبه 16 اسفند 1389 ] [ 16:06 ] [ مامان مریم ] [موضوع : چند نکته در مورد مهد ها] [ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد